Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA

AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA, tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập và có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết. Đồng phục được sử dụng cho sự kiện giới thiệu sản phẩm mới của AIA.

Mẫu áo thiết kế và logo

Mẫu thiết kế đồng phục áo thun của AIA

Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA