Tập Đoàn Abbott tại Việt Nam

Abbott là tập đoàn chuyên chăm sóc sức khỏe toàn cầu, tiến hành các nghiên cứu sáng tạo và sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe con người. Một số thương hiệu sản phẩm được ưa dùng của Abbott tại Việt Nam như Ensure, Similac, Glucerna,...

Hình chụp áo thực tế & logo

Mẫu áo khóa thực tế của Abbott

Tập Đoàn Abbott tại Việt Nam