Ứng Dụng Nhà Thầu 5 Sao

Nhà thầu 5 Sao là ứng dụng dành riêng cho câu lạc bộ nhà thầu của Saint-Gobain Việt Nam FGM. Ứng dụng được sử dụng cho chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mãi khi mua sản phẩm Vĩnh Tường, Gyproc và DURAflex.

Ảnh chụp áo khoác thực tế & Logo

Đồng phục áo khoác của Namilux

Ứng Dụng Nhà Thầu 5 Sao